Učitavanje...
  • Advokatska kancelarija
    JCLegal
  • Advokatska kancelarija
    JCLegal
  • JCLegal
    Advokatska kancelarija

O nama

Advokatska kancelarija JCLegal pruža svojim klijentima širok dijapazon usluga iz oblasti komercijalnog prava u Republici Srbiji.

Fleksibilnost, kvalitet, pragmatičan pristup u rešavanju problema i saradnja sa istaknutim stručnjacima za pojedine oblasti komercijalnog prava, daju nam mogućnost da klijentima pružimo prilagođenu uslugu, na nivou vodećih advokatskih kancelarija po konkurentnim cenama. Kao rezultat toga, JCLegal predstavlja "one-stop shop" za svoje klijente.
TIM    JCLegal tim predstavljaju advokati sa međunarodnim obrazovanjem koji su sticali iskustvo u najeminentnijim advokatskim kancelarijama u regionu. JCLegal advokati su učestvovali u nekim od najznačajnijih transakcija i projekata na ovim prostorima, zastupajući domaće i svetske kompanije iz oblasti građevinarstva, farmacije, informacionih tehnologija, razvoja nekretnina, automobilske industrije, maloprodaje kao i vodeće investicione fondove i banke u regionu.


JOVAN CRNOGORČEVIĆ

Jovan Crnogorčević je osnivač advokatske kancelarije JCLegal. Jovan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2010. godine kao jedan od najboljih studenata generacije. Stekao je zvanje LL.M. na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti, na odseku za Međunarodno poslovno pravo. Pre osnivanja JCLegal, Jovan je bio advokat u renomiranim advokatskim kancelarijama u Beogradu, gde je zastupao vodeće klijente na srpskom tržištu. U svojoj praksi fokusiran je na privredno i trgovinsko pravo, radno pravo i građevinarstvo i infrastrukturu. Član je advokatske komore Beograda od 2013. godine. Jovan tečno govori engleski jezik i poseduje napredno znanje francuskog.

j.crnogorcevic@jclegal.rs


Jovan Crnogorčević
ADVOKAT PRINCIPAL

TATJANA CRNOGORČEVIĆ

Tatjana Crnogorčević je stariji advokat u advokatskoj kancelariji JCLegal. Tatjana je rukovodilac tima za rešavanje sporova i član našeg tima od 2016. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. U svojoj dugogodišnjoj karijeri, Tatjana je bila sudija i načelnik odeljenja sudske prakse u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu. Tatjana se bavi rešavanjem sporova, intelektualnom svojinom, privrednim i trgovinskim pravom i radnim pravom. Član je advokatske komore Beograda od 2002. godine. Tatjana govori engleski jezik.

t.crnogorcevic@jclegal.rs

TATJANA CRNOGORČEVIĆ
ADVOKAT

DUŠAN CRNOGORČEVIĆ

Dušan Crnogorčević je konsultant u advokatskoj kancelariji JCLegal. Dušan je značajan član našeg pregovaračkog tima i tima za rešavanje sporova. Diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku. U svojoj dugogodišnjoj diplomatskoj karijeri, Dušan je obavljao poslove kao direktor Direkcije za Evropu i direktor Direkcije za Amerike u Ministarstvu spoljnih poslova. Bio je na poziciji pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralne odnose (2002-2005). Takođe, Dušan je služio kao državni ambasador u Finskoj, Rumuniji, Švedskoj i Nemačkoj. Dugi niz godina, bio je predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova i šef pregovaračkog tima Srbije i Crne Gore za rešavanje pitanja granice sa Hrvatskom i BiH. Dušan tečno govori engleski jezik.

d.crnogorcevic@jclegal.rs

DUŠAN CRNOGORČEVIĆ
konsultant

Jasmina Glavšić

Jasmina Glavšić je pripravnik u advokatskoj kancelariji JCLegal od 2019. godine. Jasmina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine, kao jedna od najboljih studenata generacije. Takođe, stekla je zvanje LL.M. na Pravnom fakultetu u Beogradu, na odseku za Poslovno pravo. Jasmina se bavi privrednim i trgovinskim pravom, radnim pravom, građevinarstvom i infrastrukturom i intelektualnom svojinom. Jasmina tečno govori engleski jezik.

j.glavsic@jclegal.rs

Jasmina Glavšić
ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

FILIP STEPANIĆ

Filip Stepanić je pripravnik u advokatskoj kancelariji JCLegal od 2018. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2017. godine. Pre nego što se pridružio našem timu, Filip je bio pripravnik u još jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Filip se bavi rešavanjem sporova, privrednim i trgovinskim pravom, radnim pravom i građevinarstvom i infrastrukturom. Filip tečno govori engleski jezik.

f.stepanic@jclegal.rs

FILIP STEPANIĆ
advokatski pripravnik

Anđela Marković

Anđela Marković je pripravnik u advokatskoj kancelariji JCLegal od 2020. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine. Trenutno je na master akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni ekonomski odnosi. Anđela se bavi privrednim i trgovinskim pravom, radnim pravom i rešavanjem sporova. Tečno govori engleski jezik.

a.markovic@jclegal.rs

Anđela Marković
ADVOKATSKI PRIPRAVNIK


Oblasti

Kompletna podrška iz oblasti korporativnog prava.

JCLegal pruža svojim klijentima kompletnu podršku iz oblasti korporativnog prava od početnih faza osnivanja do kompleksnih transakcija.
Savetujemo klijente povodom osnivanja privrednih društava, donošenja svih korporativnih akata, korporativnog upravljanja, reorganizacije društava, spajanja i akvizicija i likvidacije i stečaja.

Puna pravna podrška povodom zaključivanja svih vrsta komercijalnih ugovora.

JCLegal pruža svojim klijentima punu pravnu podršku povodom pregovaranja, sastavljanja i analize svih vrsta komercijalnih ugovora, uključujući ugovore o licenci, kupoprodaji, proizvodnji, zajedničkom poduhvatu, distribuciji, poslovno-tehničkoj saradnji i pružanju marketinških usluga.

Posedujemo značajno iskustvo u vezi sa svim pravnim pitanjima povodom individualnih i kolektivnih radnih odnosa.

Naš obim usluga kreće se od angažovanja do penzionisanja zaposlenih uključujući punu pravnu podršku u vezi sa osetljivim pitanjima otpuštanja, tehnološkog viška, kolektivnog pregovaranja i kompleksnih menadžerskih ugovora.
Sarađujemo sa profesorima prava i bivšim sudijama kako bi klijentima pružili najviši nivo usluge.

Savetujemo klijente u oblasti građevinskih i infrastrukturnih projekata.

Obim naših usluga kreće se od početne faze tenderskog postupka (kroz međunarodne tenderske procedure i postupke javnih nabavki) do isteka garantnog roka.
JCLegal ima sveobuhvatan know-how u sastavljanju, analizi i pregovorima složenih ugovora o građenju (kako po FIDIC uslovima ugovaranja tako i po posebnim uslovima za konkretan projekat), ugovora o zajedničkom poduhvatu, podizvođenju kao i ugovorima sa dobavljačima.

Pružamo usluge u oblasti zaštite intelektualne svojine pred domaćim i međunarodnim institucijama.

JCLegal pruža svojim klijentima usluge registracije žigova, patenata, industrijskog dizajna kao i pravne podrške povodom pregovaranja i zaključenja ugovora u vezi raspolaganja pravima intelektualne svojine.

JCLegal ima značajno iskustvo u efikasnom rešavanju svih vrsta sporova.

Zarad očuvanja dobrih poslovnih odnosa naših klijenata, filozofija našeg tima je primarno rešavanje sporova mirnim putem a tek kao krajnja opcija rešavanje sporova pred nadležnim redovnim ili arbitražnim sudovima.

JCLegal neguje preventivni pristup i tretira pitanja konkurencije kao integralni deo poslovanja naših klijenata.

S obzirom da je srpsko zakonodavstvo u oblasti prava konkurencije pod snažnim uticajem komunitarnog prava, pratimo EU regulativu i praksu Evropske komisije, pružajući savete vezane za odobrenje koncentracije, restriktivne sporazume, državnu pomoć i sporove u vezi povrede konkurencije.

JCLegal savetuje klijente vezano za bankarske i finansijske transakcije u zemlji i inostranstvu.

Obim naših usluga uključuje savetovanje vezano za zaključivanje ugovora o kreditu, restrukturiranje postojećih kredita, projektno finansiranje i obezbeđena finansiranja.

JCLegal pruža klijentima pravnu podršku vezano za izgradnju i razvoj nekretnina.

Pružamo pravnu podršku prilikom analize imovinsko-pravnog statusa nepokretnosti, izrade transakcione dokumentacije i pružamo asistenciju prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije i dozvola.

JCLegal poseduje iskustvo u oblasti farmacije i zdravstva, zastupajući međunarodne i domaće kompanije i udruženja.

Pružamo pravne savete u domenu regulatornih pitanja, komercijalnih ugovora, pitanja intelektualne svojine, spajanja i akvizicija kao i pravnu podršku u postupcima pred nadležnim organima i asistencije prilikom dobijanja neophodnih dozvola.

Karijera

Smatramo da se formula uspeha bazira na konstantnom privlačenju i integrisanju mladih ambicioznih ljudi u naš sistem rada. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pošaljite nam svoj rezime sa motivacionim pismom na adresu:  office@jclegal.rs

Kontakt

Pozovite nas
T: +381.11.2413.853
F: +381.11.2413.853
Adresa
Beograd, Lamartinova 40
Popuniti sva polja.
Otvorite mapu
Zatvorite mapu