Učitavanje...
  • Advokatska kancelarija
    JCLegal
  • Attorneys at law
    JCLegal
  • JCLegal
    Advokatska kancelarija

O nama

Advokatska kancelarija JCLegal pruža svojim klijentima širok dijapazon usluga iz oblasti komercijalnog prava u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

Fleksibilnost, kvalitet, pragmatičan pristup rešavanju problema i saradnja sa istaknutim stručnjacima za pojedine oblasti komercijalnog prava, daju nam mogućnost da klijentima pružimo prilagođenu uslugu, na nivou vodećih advokatskih kancelarija po konkurentnim cenama. Kao rezultat toga, JCLegal predstavlja "one-stop shop" za svoje klijente.
TIM    JCLegal tim predstavljaju mladi advokati sa međunarodnim obrazovanjem koji su sticali iskustvo u najeminentnijim advokatskim kancelarijama u regionu. JCLegal advokati su učestvovali u nekim od najznačajnijih transakcija i projekata na ovim prostorima, zastupajući domaće i svetske kompanije iz oblasti farmacije, automobilske industrije, građevinarstva, razvoja nekretnina, maloprodaje kao i vodeće investicione fondove i banke u regionu.

Dobrodošli u Advokatsku kancelariju JCLegal!

Advokat Jovan Crnogorčević
Osnivač


Jovan Crnogorčević je osnivač advokatske kancelarije JCLegal. Jovan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2010. godine kao jedan od najboljih studenata generacije. Stekao je zvanje LL.M. na Centralno Evropskom Univerzitetu (CEU) u Budimpešti, na odseku za Međunarodno poslovno pravo, 2012. godine. Pre osnivanja JCLegal, Jovan je bio advokat u renomiranim advokatskim kancelarijama Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr i Zavišin Semiz i Partneri. Jovan tečno govori engleski jezik i poseduje srednje znanje francuskog jezika.

Oblasti

Kompletna podrška iz oblasti korporativnog prava.

JCLegal pruža svojim klijentima kompletnu podršku iz oblasti korporativnog prava od početnih faza osnivanja do kompleksnih transakcija.
Savetujemo klijente povodom osnivanja privrednih društava, donošenja svih korporativnih akata, korporativnog upravljanja, reorganizacije društava, spajanja i akvizicija i likvidacije i stečaja.

Puna pravna podrška povodom zaključivanja svih vrsta komercijalnih ugovora.

JCLegal pruža svojim klijentima punu pravnu podršku povodom pregovaranja, sastavljanja i analize svih vrsta komercijalnih ugovora, uključujući ugovore o licenci, kupoprodaji, proizvodnji, distribuciji, poslovno-tehničkoj saradnji i pružanju marketinških usluga.

Posedujemo značajno iskustvo u vezi sa svim pravnim pitanjima povodom individualnih i kolektivnih radnih odnosa.

Sarađujemo sa profesorima prava i bivšim sudijama kako bi klijentima pružili najviši nivo usluge.
Naš obim usluga kreće se od angažovanja do penzionisanja zaposlenih uključujući punu pravnu podršku u vezi sa osetljivim pitanjima otpuštanja, tehnološkog viška, kolektivnog pregovaranja i kompleksnih menadžerskih ugovora.

JCLegal neguje preventivni pristup i tretira pitanja konkurencije kao integralni deo poslovanja naših klijenata.

S obzirom da je srpsko zakonodavstvo u oblasti prava konkurencije pod snažnim uticajem komunitarnog prava, pratimo EU regulativu i praksu Evropske komisije, pružajući savete vezane za odobrenje koncentracije, restriktivne sporazume, državnu pomoć i sporove u vezi sa povredom konkurencije.

Pružamo usluge u oblasti zaštite intelektualne svojine pred domaćim i međunarodnim institucijama.

JCLegal pruža svojim klijentima usluge registracije žigova, patenata, industrijskog dizajna kao i pravne podrške povodom pregovaranja i zaključenja ugovora u vezi raspolaganja pravima intelektualne svojine.

JCLegal ima značajno iskustvo u oblasti zaštite podataka u razvijanju.

Zaštita podataka predstavlja sve značajnije pitanje u poslovanju naših klijenta s obzirom na osetljivost materije koja je uzrokovana neadekvatnosti pojedinih zakonskih rešenja i neusklađenosti sa svetskim standardima zaštite podataka.

JCLegal savetuje klijente vezano za bankarske i finansijske transakcije u zemlji i inostranstvu.

Obim naših usluga uključuje savetovanja vezano za zaključivanje ugovora o kreditu, restrukturiranje postojećih kredita, projektno finansiranje i obezbeđena finansiranja.

JCLegal ima značajno iskustvo u efikasnom rešavanju svih vrsta sporova.

Zarad očuvanja dobrih poslovnih odnosa naših klijenata, filozofija našeg tima je primarno rešavanje sporova mirnim putem a tek kao krajnja opcija rešavanje sporova pred nadležnim sudovima.

JCLegal pruža klijentima pravnu podršku vezano za izgradnju i razvoj nekretnina.

Pružamo pravnu podršku prilikom analize imovinsko-pravnog statusa nepokretnosti, izrade transakcione dokumentacije i pružamo asistenciju prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije i dozvola.

JCLegal poseduje iskustvo u oblasti farmacije i zdravstva, zastupajući međunarodne i domaće kompanije i udruženja.

Pružamo pravne savete u domenu regulatornih pitanja, komercijalnih ugovora, pitanja intelektualne svojine, spajanja i akvizicija kao i pravnu podršku u postupcima pred nadležnim organima i asistencije prilikom dobijanja neophodnih dozvola.

Karijera

Smatramo da se formula uspeha bazira na konstantnom privlačenju i integrisanju mladih ambicioznih ljudi u naš sistem rada. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pošaljite nam svoj rezime sa motivacionim pismom na adresu:  office@jclegal.rs

Kontakt

Pozovite nas
T: +381.11.2413.853
F: +381.11.2413.853
Adresa
Beograd, Lamartinova 40
Popuniti sva polja.
Otvorite mapu
Zatvorite mapu